Продукти

Често задавани въпроси (FAQ)

Как да настроим автоматичната си хранилка?

Инструкция за работа на автоматична хранилка

 

Свържете 12 или 6 волтова батерия

 

Настройване на актуалният ден,час,минути

 

ЗАБЕЛЕЖКА : Форматът съдържа AM и PM, часът се базира на 12-часов часовник, където "AM," "am,"  показва часовете след полунощ до 12:00 на обяд, а "PM," "pm," показват часовете след обяд  до 12:00 полунощ.

 

Натиснете бутон PROG и използвайте бутоните UP и DN да настройте денят от седмицата

 

Натиснете отново бутон PROG за да прехвърлите курсора върху часът, използвайте бутоните UP и DN да настройте часът

 

Натиснете отново бутон PROG за да прехвърлите курсора върху минутите, използвайте бутоните UP и DN да настройте минутите

 

Настройване време на хранене

 

Натиснете бутон DN за да влезнете в режим на настройване на броя на хранене, след това натиснете бутон  PROG да настройте денят, дните или определените от вас дни на хранене от седмицата

 

Натиснете бутон PROG и използвайте бутоните UP и DN да настройте часът на хранене

Натиснете бутон PROG и използвайте бутоните UP и DN да настройте минутите на хранене

 

Натиснете бутон PROG и използвайте бутоните UP и DN да настройте  силата на въртене на двигателя

 

Натиснете бутон PROG и използвайте бутоните UP и DN да настройте дължината на времето за хранене от 1 до 99 секунди

 

Натиснете бутон TEST за излизане от режим настройка на хранене

 

На дисплея ще се появи индикация за броя на хранения на ден

 

За повече от едно хранене на ден повторете горните стъпки.

 

Внимание: Когато желаете само едно хранене на ден, останалите хранения до 6 трябва да бъдат изключени ( OFF ), намира се в менюто на дните.

 

За соларния панел: белият кабел  е  „+”, а кафявият e „–„

Ако имате проблем или въпрос свързан с предлаганите от нас продукти или услуги и не намирате
неговото решение сред изброените по-горе, ще се радваме да се свържете с нас