Продукти

GRETA

GRETA
16 април 2019

Prothelis означава надеждни системи за безопасност и позициониране, както и висококачествен дизайн - произведен в Германия.

В допълнение към патентованата система за проследяване на GRETA, ние работим върху широко портфолио от продукти, които са предназначени да осигурят бърза и компетентна помощ на хора и животни в спешни и опасни ситуации.

От проектирането до готовия продукт, всичко се създава, развива и продава от един източник.

Направете света малко по-безопасен за децата, възрастните хора, атлетите, животните и собствениците на малки съкровища - това е всичко, което prothelis е за всеки ден!