Продукти

Wild Game Hunt APP

Политика за поверителност

Благодарим ви, че избрахте да използвате Wild Game Hunt!

 

Тази политика за поверителност описва как обработваме и обработваме вашите лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR), който влезе в сила на 25 май 2018 г.

 

В Wild Game Hunt даваме приоритет на поверителността на нашите потребители и събираме само необходимата информация, за да предоставяме нашите услуги и да комуникираме с вас. Ние се ангажираме с прозрачност и се стремим да обясним как използваме информацията, която ни поверявате, за да подобрим вашето ловно изживяване, като го направим по-просто, по-безопасно и по-приятно.

 

За да гарантираме сигурността на вашите лични данни, ние прилагаме разумни технически мерки и се придържаме към препоръките на Регистрационната служба на България и Българсккият орган за защита на данните по отношение на съответствието с GDPR.

 

Когато се регистрирате като потребител на Wild Game Hunt, ние събираме вашето име, имейл адрес, на ловен билет, номер на разрешителното за лов и разрешителното за оръжие и по желание вашия телефонен номер и профилно изображение. Вашият телефонен номер се използва единствено за улесняване на контакта между вас и вашите другари по време на лов, докато вашето профилно изображение е видимо за вашите другари по време на лов.

 

Ние използваме вашия имейл адрес, за да ви изпращаме бюлетини и важна информация, свързана с акаунта. Освен това вашите колеги на лов могат да търсят вашия имейл адрес в приложението, за да ви поканят в ловни екипи или да участват в група за лов.

 

По време на лов ние събираме данни за местоположението, за да позволим на вашите другари на лов да ви намерят. Тези данни за местоположение са видими само за участниците в текущия лов. Ние не запазваме данни за местоположение, когато използвате Wild Game Hunt за цели, различни от лов.

 

Освен това ние събираме и съхраняваме изображения и свързана с тях информация, които вие или вашите ловни другари качвате във вашето ловно поле, както и снимки от всякакви камери за следи, които сте добавили към вашето ловно поле. Тези данни се събират, за да подобрят изживяването ви с приложението и са видими само за вас и членовете на вашето ловно поле. ‍

 

Ние не обработваме сами информация за платежни карти; вместо това разчитаме на доверени доставчици ( Apple и Google) за обработка на покупките.

 

Когато използвате нашия уебсайт, ние автоматично събираме вашия IP адрес, уеб браузър и информация за бисквитките, за да генерираме статистически данни за посещенията и използването. Бисквитките се използват за управление на влизанията в нашите уеб услуги. Въпреки че може да използваме услуги на трети страни, които използват бисквитки, ние нямаме контрол или достъп до тях.

 

Когато използвате нашето приложение, ние извършваме анонимен анализ на използването на приложението, за да идентифицираме и адресираме технически проблеми, подобрявайки потребителското изживяване.

 

Когато се свържете с нашето обслужване на клиенти чрез цифрови канали, ние обработваме вашите данни за контакт и информация, свързана със запитване. Основните доставчици, чрез които се обработват данни от Wild Game Hunt (включително лични данни), са Google Cloud Platform, Mailchimp и Freshdesk. Тези доставчици спазват разпоредбите на GDPR. Ние обработваме данни в рамките на ЕС и в определени случаи в САЩ. Когато обработваме данни в Съединените щати, ние използваме само доставчици, сертифицирани в съответствие с Privacy Shield.

 

Моля, имайте предвид, че услугите на Wild Game Hunt не са предназначени за деца и ние не събираме съзнателно лични данни от деца.

 

Можете да получите достъп и да промените вашата лична информация и други настройки по всяко време чрез https://app.wildgamehuntapp.com/accaunt. Ние никога не споделяме вашата лична информация без вашето съгласие, освен когато това се изисква от закон или правителствени решения. В случай на състезания, вашето име може да бъде публикувано в топ списъци и нашите цифрови канали. Личните данни се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за предоставяне на съответните услуги. Ако вашият акаунт остане неактивен в продължение на 24 месеца, вашият акаунт и всички свързани лични данни ще бъдат изтрити. Ако искате да изтриете акаунта си, моля, изпратете имейл на office@wildgame.com

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВО НА ОТКАЗ

С настоящото уведомявам, че се оттеглям от договора си за закупуване на следните стоки/услуги и желая да изтрия акаунта и всички данни, свързани с него:

 

Артикул:………………………………………/вид продукт/артикулен номер/

Стоката е поръчана на …………………………… /посочете датата на поръчката/

Стоката е получена на …………………....... /посочете датата на доставка/

Стоките са поръчани от………………………/три имена на клиенти/

Акаунт................................................. .. ...............

град/с…………………………………….../адрес на клиента/

Електронна поща и телефон за връзка:.................................

 

Бих искал да ми възстановите сумата, която съм платил за стоките и доставката им по банков път / по друг начин, със следните данни:

IBAN: ……………………………………………………

В банката: …………………………………………...

Титуляр:…………………………………………………….

Нещо друго: ............................................... ............................. ……………….……………………………. ....

/Дата/ ................................................ .. ....................../Подпис на клиента/

 

Подпишете само ако изпращате този формуляр на хартия.

Тази политика за поверителност подлежи на промяна. Всички значителни промени ще бъдат съобщавани чрез съобщения в услугата или по имейл. ‍ Имате въпроси? Свържете се с нас на office@wildgame.com